Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00839

Kedvezményezett neve: Biocity Plus Korlátolt Felelősségű Társaság.
Projekt címe: Élelmiszeripari innovációs célú eszközbeszerzés
Szerződött támogatás összege: 11.500.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 50%

Projekt tartalmának bemutatása:
Az egészséges ételek iránti kereslet rohamosan növekszik. A növekvő
kereslet, szélesedő igényekkel jár együtt, amelynek a termékpaletta
folyamatos szélesítésével, hovatovább új, innovatív elemek bevezetésével
lehet kiszolgálni. Ilyen újdonság gyártására nyújt lehetőséget a jelen
projekt keretében beszerzésre kerülő eszköz is. A homogenizált összetett
élelmiszer készítmény kategóriába tartozó vegán pástétom nem csak
térségi, regionális szinten jelent innovációt, hanem a webáruházunk
segítségével és a hármashatár közelsége okán akár Szerbia és Románia
határközeli területein is rentábilisan elérhető az egészségtudatos
fogyasztók számára. Fontos megjegyezni, hogy az előállítani tervezett
vegán pástétom nem minősül mezőgazdasági terméknek, tekintettel arra,
hogy a felhasznált alapanyagok átestek már egy elsődleges feldolgozáson.
A részletes technológiai leírást és a felhasznált anyagokkal kapcsolatos
nyilatkozatunkat a pályázathoz becsatoltuk.
A fejlesztés számos direkt és indirekt hatást is eredményez, mint pl. az
egészségtudatosság szem előtt tartása, (kizárólag növényi alapanyagú
pástétomok gyártását és piacra vitelét tervezzük hatékony marketing
eszközök segítségével).
Gazdasági cél az új termékcsalád bevezetése a piacra és a gyártáshoz
igénybe vett megoldások fejlesztése, mely hozzájárul a hazai iparág
kialakításához. Termék-innovációs célunk olyan termékösszetétel és
technológia kidolgozása, amely biztosítja a minőségi növényi összetételű
hazai termékek gyártását.
Közvetett céljaink új termékeinkkel az egészséges táplálkozás
elősegíteni; az állati anyagoktól mentes életvitelt folytató, növekvő
méretű célcsoport egészséges étkezését segítő terméket bevezetni a hazai
piacokra. További cél a cég szolgáltatási portfóliójának bővítése, a
gyártói folyamatok megkezdésén keresztül, továbbá a
termék-repertoárjának bővítése, adaptálható módszer (know-how)
kidolgozása, amely hozzájárul az iparág ösztönzéséhez, valamint hosszabb
távon térhódítás a hazai kereskedelmi forgalomban jelenleg megtalálható
külföldi gyártmányú hasonló, de összetételében eltérő termékekkel szemben.
Tekintettel arra, hogy hazai vonatkozásban nincs ilyen (adalékanyagoktól
mentes) terméket gyártó cég a piacon, nincs a Biocity szempontjából
releváns piacon konkurencia. Az új termék gyártási mennyiségét tekintve,
mintegy 60%-os kapacitáskihasználtság mellett is alkalmas a hazai
kereslet kielégítésére. A termelés fokozásával az exportpiaci megjelenés
is realitás lehet B2B és B2C szinten is. A termeléssel - a fent vázolt
helyzetképpel összefüggően - stabilizálódik, erősödik a hazai piaci
pozíció, amely az alkalmazotti létszám növelését is eredményezheti rövid
távon.
Összegezve a fejlesztés szükségességét, egy komplett gyártástechnológia
megteremtésével kívánunk egy dinamikusan bővülő kereslettel rendelkező
piacon megjelenni. Kevés konkurens, versenyképes hazai termék lévén,
stabil, jelentős növekedést várunk az előállított termékeink
értékesítésében.
- a projekt befejezési dátuma: 2018. 09. 28.
- projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-00839

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing