1. Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya a Biocity Hungary Kft., 6722 Szeged, Mérey u. 6/C. (továbbiakban: Biocity Online áruház) és vevői közötti valamennyi, a www.biocity.hu Online áruházon keresztül zajló szolgáltatásra érvényes.

A Biocity Online áruházon keresztül történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

A Webáruházat a Biocity Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti. 
Székhely:1134 Budapest, Váci út 47/B
Telephely: 6722 Szeged, Mérey u. 6/C.
Adószám: 27421048-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-412571
Levelezési cím: 6722 Szeged, Mérey u. 6/C.
Telefon: +36 30 257 6000
Email: webshop@biocity.hu

2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejöttével kapcsolatban

2.1. Biocity Online áruházban kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléseket áll módunkban teljesíteni a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

2.2. A Biocity Online áruház szolgáltatásainak használatára az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A szolgáltatások minden felhasználó számára regisztráció nélkül igénybe vehetők.

2.3. A Felek között az áru megvásárlásával szerződés jön létre, amely írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató iktatja azt, és annak létrejöttét követően a jogszabályban előírt ideig köteles és jogosult megőrizni.

2.4. A Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő szerződés nyelve: magyar.

2.5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

2.6. Megrendelés elküldése

A megrendelés elküldésének folyamatával kapcsolatban részletesen ezen a linken tájékozódhat!

A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével (a Biocity Online áruház részére) kötelező ajánlat jön létre.

 

2.7. Szerződéskötés

Az áruválaszték leírása a Biocity Online áruházban szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak.

A Biocity Online áruház azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a Vevő a megrendelési folyamatot a " Rendelés elküldése " gombra történő kattintással lezárja. Vevő ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelés visszaigazolás). Ez a rendelés visszaigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását.

A szerződés csak azáltal jön létre, amikor a Biocity Online áruház a megrendelt terméket a Vevő részére elküldi és a feladásról a Vevőt egy e-mailben értesíti (feladási értesítés).

A Szolgáltató iktatja jelen szerződést, és annak létrejöttét követően a jogszabályban előírt ideig köteles és jogosult megőrizni.

 

3. Megrendelés

3.1. A Biocity Online áruház oldalán megtalálható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit az adott árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A termékek részletes tulajdonságait a termékekhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Biocity Online áruház oldalán megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

3.2. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A vásárlást megelőzően ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére, amennyiben kérdése merülne fel.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.4. A szállítási költséggel kapcsolatban részletesen a Szállítás menüpont alatt tájékozódhat.

3.5. Szolgáltató fenntartja a Biocity Online áruházban megvásárolható termékek árváltoztatásának jogát, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a Biocity Online áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Biocity Online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.7. Szolgáltató a Biocity Online áruházon keresztül történő megrendeléseket csak abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Amennyiben az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A megrendelés elküldése mindaddig nem engedélyezett, ameddig ezeknek a mezőknek a kitöltése nem megfelelő.

3.8. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelméért, illetve az egyéb problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

A rendelés leadása a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig az adatbeviteli hibák javítására a Biocity Online áruház Kosár oldalán van lehetőség. (pl. termék törlése a kosárból az „Eltávolítás” ikonra kattintva).

 

5. Megrendelés visszaigazolása

5.1. A Vevő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailben legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Jelen visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás során megadott adatokat: személyes adatok, számlázási és szállítási információk, a fizetés módját, valamint a rendelés azonosítóját, dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Fontos, ez a visszaigazoló email tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett és elfogadásra került.

5.2. Ha a Vevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, haladéktalanul keresse fel Ügyfélszolgálatunkat.

 

6. Szállítási és fizetési feltételek

6.1. Szolgáltató a megrendelt árut házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A szállítási díjat minden esetben az Ügyfél viseli, amely fuvardíj a megrendelést összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül.

Aktuális szállítás díjainkkal és határidőinkkel kapcsolatban itt tájékozódhat.

6.2. Szolgáltató fenntartja az árváltozás jogát a szállítási díjra vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy a módosítás a Biocity Online áruházban való megjelenéssel egy időben lép hatályba, valamint hogy a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.3. A Biocity Online áruház Szállítás menüpontja alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek.

6.4. Szolgáltató a Biocity Online áruházon keresztül megrendelt szolgáltatásokat a Vevő részére, a rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. Ha nem lenne raktáron valamennyi megrendelt termék, a Biocity Online áruház saját költségére részszállítmányra jogosult, amennyiben annak elfogadása a Vevő részéről elvárható.

6.6. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Biocity Online áruház a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

6.7. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Biocity Online áruház díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 14 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervízhez kell fordulni.

6.8. Abban az esetben, ha egy Vevőtől azonos napon több megrendelés érkezik be a Szolgáltatóhoz, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetősége, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

6.9. A Biocity Online áruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

6.10. Arra az esetre, ha a Biocity Online áruház a megrendelt árut saját hibáján kívül nem tudja kiszállítani, mivel a szállítójától nem kapta meg a terméket, a Biocity Online áruháznak joga van visszalépni a szerződéstől. Ezen esetben a Biocity Online áruház az ügyfelet haladéktalanul informálja és egy alternatív, hasonló terméket javasol számára. Ha nincs ilyen hasonlatos termék, vagy az ügyfél nem kívánja az így felajánlott alternatív termék szállítását, a Biocity Online áruház az ügyfél által már eszközölt ellenszolgáltatásokat haladéktalanul visszatéríti.

6.11. Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról itt tájékozódhat.

 

7. Tulajdonjog fenntartása

Amíg az áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az a Biocity Plus Kft. tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a Biocity Online áruház beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

 

8. Elállási jog

Minden fogyasztó 30 napos elállási joggal rendelkezik. Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a Biocity Online áruház ügyfélszolgálatához fordulhat.

 

8.1. Elállási tájékoztató

Ön 30 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 30 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 
6722 Szeged, Mérey u. 6/C vagy webshop@biocity.hu email címre.

Ebből a célból felhasználhatja az alább mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

8.2. Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

  • a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében
  • romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében
  • olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza
  • olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel

 

8.3. Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat-minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre:
— Biocity Hungary Kft. , 6722 Szeged, Mérey u. 6/C. , webshop@biocity.hu , +36 30 257 6000
— Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk 
adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*) 
— Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*) 
— Fogyasztó(k) neve
— Fogyasztó(k) címe
— A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén) 
— Kelt
_______________
(*) A nem kívánt rész törlendő.

 

9. Kuponok

Kupon beváltásakor figyelembe kell venni a specifikusan érvényes beváltási feltételeket, úgy mint minimum rendelési mennyiség, érvényesség, stb. A kuponokon megtalálhatók a megfelelő információk. Vásárlásonként csak egy kupont lehet beváltani ill. egy rendeléshez/ügyfélhez kötődő kedvezményt lehet igénybe venni. A kuponok készpénzre váltására ill. korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolására nincs mód. A kuponok eladása nem engedélyezett.

 

10. Egyéb rendelkezések

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak, tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.

A Biocity Online áruház nem szállít hűtést igénylő, illetve rövid szavatosságú termékeket, élelmiszereket (pl.: pékáru). Ha bármilyen hiba folytán megjelenne a termékek/kategóriák között, kérem tekintse semmisnek és jelezze ügyfélszolgálatunknak.

A Biocity Online áruház-ban a server automatikus frissítése folytán előfordulhat, hogy egy termék többször megjelenik, akár különböző árakon, ilyen esetben az alacsonyabb ár tekinthető tényleges árnak. Ha az előbb említett hibával találkozik kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak.

Biocity Online áruház képi és multimédiás hirdetéseiben (promóciós kép, katalógus) feltüntetett "Régi ár"-ak, és kedvezmény mértékek (százalék) a szezonális akcióban szereplő termékeknél eltérhetnek a Biocity Online áruház-ban szereplő adott termékre vonatkozó "Régi ár"-tól. Az akciós árat ez nem befolyásolja.

A Biocity Online áruház rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Biocity Online áruház magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Biocity Online áruház fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

A Biocity.hu oldal szerkesztősége nem jogosult orvosi praxis folytatására. Az itt olvasható tanácsok és receptek nem helyettesítik egy szakember utasításait.

Amennyiben bármi olyat olvas, ami ellenkezne az orvosa útmutatásaival, akkor minden esetben a kezelőorvosa által előírtakat kövesse!

A Biocity.hu oldal nem vállal felelőséget a közölt receptek, házi és egészségügyi tanácsok alkalmazásából eredő esetleges károkért.

A Biocity.hu oldal nem szavatol a közölt történetek valódiságáért.

A www.biocity.hu weboldalon található információk a gyártók, forgalmazók, szállítók valamint publikus lexikonok, szakkönyvek és folyóiratok információi – ezek tartalmáért az oldal és az üzlet a felelősséget nem vállalja. Webáruházunk nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, problémamegoldással. Amennyiben termékeinket gyógyászati céllal kívánja felhasznáni, úgy előtte kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő, illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót!

Az étrendkiegészítők nem gyógyszerek, nem rendelkeznek gyógyhatással, nem alkalmasak betegségek kezelésére. Az étrendkiegészítők élelmiszerek, így a jelölésükre (címke feliratok, a címkén, csomagoláson található bármely jel, ábra stb.) és reklámozásukra az élelmiszereknél megfogalmazott általános előírásokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és hirdetése nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az étrendkiegészítő betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van. Kérjük a gyártók leírásainak és reklámjainak olvasásakor ezt vegyék figyelembe!

11. Záró rendelkezés

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban érvényes.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing