0 db
0 Ft

Belépés   Regisztráció
 

Általános Szerződési Feltételek


1. Az ÁSZF hatálya

Ezen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Biocity Plus Kft. , 6722 Szeged, Püspök u. 11/A.  (továbbiakban: Biocity Online áruház) és vevői közötti valamennyi, a www.biocity.hu Online áruházban keresztül zajló megrendelésre és szállításra érvényesek.

A Biocity Online áruházat a Biocity Plus Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.

Székhely:1134 Budapest, Váci út 47/B
Adószám: 23438107-2-41
Cégjegyzékszáma: 06-09-017455
Telephely: 6722 Szeged, Püspök u. 11/A


2. Rendelési folyamat, szerződéskötés, mennyiségi korlátozás

1. Rendelési folyamat

A Biocity Online áruház egészséges életmód témakörében gazdag választékot kínál ügyfeleinek. A termékekre vagy a termék-megnevezésekre kattintva az ügyfél a termék részleteit láthatja, pl. a termék tulajdonsága vagy kiszerelési egysége. A vásárolni kívánt darabszám beállításával és a bevásárló kosár szimbólumra történő kattintással egy virtuális kosárba kerül a termék.
A Biocity Online áruház jobb oldalon, felül található "Kosár" gombra kattintva az ügyfél egy áttekintő oldalra jut és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek találhatók virtuális bevásárlókosarában ill. igény esetén változtathat annak tartalmán.
Ha az ügyfél be kívánja fejezni a vásárlást, a "Pénztár" gomb működtetésével juthat tovább. A már regisztrált ügyfelek itt beadhatják felhasználó nevüket és jelszavukat, hogy a korábban eltárolt információk a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek. Alternatív módon az ügyfél új ügyfélként regisztrálva berendezhet egy ügyfélszámlát vagy ügyfélszámla nélkül folytathatja a vásárlást. Lehetőség van egyszerű, regisztráció nélküli vásárlásra, így az alkalmi vásárlók lényegesen egyszerűbben és gyorsabban tudják befejezni a vásárlást. Továbbá Facebook fiók segítségével is regisztrálhatnak a vásárlók megkönnyítve az információk rendszerünk felé történő eljuttatását.
A megrendelés a "Rendelés elküldése" gombra történő kattintással kerül lezárásra. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre.


2. Szerződéskötés

Az áruválaszték leírása az Online áruházban szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. Az ügyfél azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a " Rendelés elküldése " gombra történő kattintással lezárja. Az ügyfél ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelésigazolás). Ez a rendelésigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását. A szerződés a Biocity Online áruház-zal csak azáltal jön létre, amikor a Biocity Online áruház a megrendelt terméket az ügyfél részére elküldi és a feladásról az ügyfelet egy e-mailben értesíti (feladási értesítés).


3.
Mennyiségi korlátozás

Az ajánlott áruk eladása csak háztartási mennyiségekben, és csak üzletképes korú személyek részére történik.

 

3. Árak és csomagküldési díjak

1. Árak

A Biocity Online áruházban feltüntetett árak magyar forint-ban értendőek és tartalmazzák a törvényes ÁFÁ-t valamint a többi árelemet és bárminemű csomagküldési költség nélkül értendőek.


2.
Csomagküldési díjak

10.000 Ft-ot meghaladó rendelésekre a csomagolás és csomagküldés díját átvállaljuk, vagyis a kiszállítás Önnek ingyenes.
Ennél alacsonyabb értékű vásárlás esetén a csomagolási- ill. szállítási díj 3 kategóriába esik.


0 - 4999 Ft. között


5000 - 9999 Ft. között


10000 - és a felett


990 Ft.


790 Ft.


ingyenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben egy küldemény logisztikai vagy technikai okokból több lépcsőben jut el az ügyfélhez, a csomagküldési költséget természetesen csak egyszer számítjuk fel.
Az itt felsorolt szállítási díjak kizárólag Magyarország területén érvényesek.


3.Túlsúly

20 kg feletti csomagsúly esetén pluszköltséget (599 Ft) számítunk fel!

 

 


4. Szállítás

A szállítási határidő - ha az nem szerepel másként az ajánlatban - 1-5 nap.

Ha nem lenne raktáron valamennyi megrendelt termék, a Biocity Online áruház saját költségére részszállítmányra jogosult, amennyiben annak elfogadása az ügyfél részéről elvárható.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Biocity Online áruház a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Biocity Online áruház díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 14 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervízhez kell fordulni.

 A Biocity Online áruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Arra az esetre, ha a Biocity Online áruház a megrendelt árut saját hibáján kívül nem tudja kiszállítani, mivel a szállítójától nem kapta meg a terméket, a Biocity Online áruháznak joga van visszalépni a szerződéstől. Ezen esetben a Biocity Online áruház az ügyfelet haladéktalanul informálja és egy alternatív, hasonló terméket javasol számára. Ha nincs ilyen hasonlatos termék, vagy az ügyfél nem kívánja az így felajánlott alternatív termék szállítását, a Biocity Online áruház az ügyfél által már eszközölt ellenszolgáltatásokat haladéktalanul visszatéríti.

Amennyiben a kiszállított árun szállításból adódó károk mutatkoznának, lehetőség szerint azonnal értesítendő a Biocity Online áruház vevőszolgálata. A Biocity Online áruház ezáltal megkapja azt a lehetőséget, hogy a fuvarozást végző vagy az azt biztosító cégnél megreklamálja a keletkezett károkat. Amennyiben az ügyfél elmulasztja a szállításból adódó kár jelzését, ennek semmiféle kihatása nincs törvényes garanciális jogaira.

 


5. Tulajdonjog fenntartása

Amíg az áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az a Biocity Plus Kft. tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a Biocity Online áruház beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

 

6. Elállási jog

Minden fogyasztó 14 napos elállási joggal rendelkezik. Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a Biocity Online áruház ügyfélszolgálatához fordulhat.

 

1. Elállási tájékoztató

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
6725 Szeged, Szabadsajtó u. 54. vagy webshop@biocity.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási jog tájékoztató vége

 

2. Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

  • a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében
  • romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében
  • olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza
  • olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel

 

3. Elállási nyilatkozat

Elállási nyilatkozat-minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre:
— Biocity Plus Kft. , 6725 Szeged, Szabadsajtó u. 54. , webshop@biocity.hu , +36 30 257 6000
— Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk
adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)
— Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*)
— Fogyasztó(k) neve
— Fogyasztó(k) címe
— A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)
— Kelt
_______________
(*) A nem kívánt rész törlendő.

 


7. Fizetési módok és kuponok

Fizetési módok

Az áru kifizetése bankkártyával, PayPal-al, utánvéttel vagy előre utalással történhet. Készpénzben és csekkel történő fizetést sajnos nem áll módunkban elfogadni és a készpénz vagy csekk esetleges elveszéséért nem vállaljuk a felelősséget .


1.Fizetés bankkártyával a PayU rendszerén keresztül

Az áru kifizetésére a Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, AmEx kártyák alkalmasak.

A vételtől való elállás esetén a már kifizetett összeget visszatérítjük Önnek.

2. Fizetés PayPal-lal, PayPal oldalon keresztül

3. Fizetés banki átutalással

Kérjük, a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelési számot vagy az ügyfélszámot is megadta az átutalási megbízás kitöltésekor. Kérjük a számla összegét az alábbi számlára szíveskedjen átutalni:

Biocity Plus Kft.
11735005-20572820-00000000

Az áru kiszállítását akkor indítjuk, amikor a rendelés ellenértéke beérkezett a Biocity Online áruház-hoz.

4. Fizetés Utánvéttel

A csomag kézhezvételekor a GLS futárnak történik a fizetés

5. Kuponok

Kupon beváltásakor figyelembe kell venni a specifikusan érvényes beváltási feltételeket, úgy mint minimum rendelési mennyiség, érvényesség, stb. A kuponokon megtalálhatók a megfelelő információk. Vásárlásonként csak egy kupont lehet beváltani ill. egy rendeléshez/ügyfélhez kötődő kedvezményt lehet igénybe venni. A kuponok készpénzre váltására ill. korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolására nincs mód. A kuponok eladása nem engedélyezett.

 


9. Adatvédelem

A Biocity Online áruház komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Itt tudja megtekinteni az Adatkezelési szabályzat.

 


10. Egyéb rendelkezések


Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak, tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.

A Biocity Online áruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Biocity Online áruház nem szállít hűtést igénylő, illetve rövid szavatosságú termékeket, élelmiszereket (pl.: pékáru). Ha bármilyen hiba folytán megjelenne a termékek/kategóriák között, kérem tekintse semmisnek és jelezze ügyfélszolgálatunknak

A Biocity Online áruház-ban a server automatikus frissítése folytán előfordulhat, hogy egy termék többször megjelenik, akár különböző árakon, ilyen esetben az alacsonyabb ár tekinthető tényleges árnak. Ha az előbb említett hibával találkozik kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak.

Biocity Online áruház képi és multimédiás hirdetéseiben (promó kép, katalógus) feltüntetett "Régi ár"-ak, és kedvezmény mértékek (százalék) a szezonális akcióban szereplő termékeknél eltérhetnek a Biocity Online áruház-ban szereplő adott termékre vonatkozó "Régi ár"-tól. Az akciós árat ez nem befolyásolja.

A Biocity Online áruház rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Biocity Online áruház magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Biocity Online áruház fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Tárhelyet biztosító szolgáltató: Zengo Kft.,  6720 Szeged, Kelemen utca 3. I. em. 1. Adószám: 13748742-2-06  e-mail cím: info@zengo.eu

 


11. Panaszkezelés helye

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a webshop@biocity.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 30 257-6000-es telefonszámon.

 


12. Záró rendelkezés

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban érvényes.

 


13. Az ÁSZF nyomtatható verziója

Az "ÁSZF letöltés" linkre történő kattintással az ügyfélnek lehetősége adódik az ÁSZF nyomtatóbarát verziójának letöltésére, amelyet kinyomtathat vagy lokálisan tárolhat.

Ezen ÁSZF a 2014. július 22-i állást tükrözi.Utolsó módosítás dátuma: 2016-08-01 10:58:30